KPD คลับ / รูปภาพ
KPD สาขา
KPD สัญจร


KPD Link การศึกษา
ผู้ชม
วันนี้ 30
เมื่อวาน 40
ทั้งหมด 84,857
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 63
ทั้งหมด 115,236
 
 


KPD Tutor.com

( Maths On Demand by Kru P’โด่ง)

 

สอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1–ม.6

มีทั้งคอร์สเพิ่มเกรด/คอร์สสอบเข้า ร.ร.ชื่อดัง/คอร์สสอบแข่งขัน

 

ซึ่งเลือกได้ว่าจะเรียน.....

แบบ สอนสด หรือ แบบ On demand (คอมพิวเตอร์ 1 คน 1 คอมพิวเตอร์)

 

** ที่เดียว... คอร์สสอนสด!! ทุกคอร์ส สามารถเรียนชดเชยได้ **

ป.1 – ป.5: เพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ทุกรูปแบบ
ป.6 / ม.3/ ม.6 :วิเคราะห์โจทย์เก่า ควบคุมเวลาและเทคนิคในการมองโจทย์พร้อมพิชิตทุกสนามสอบ
ม.1 / ม.2 / ม.4 / ม.5 : ตะลุยโจทย์ยาก โจทย์ประยุกต์โจทย์แข่งขัน ด้วยเทคนิคต่างๆ


สมัครด่วนก่อนเต็ม… TEL. 086-568-3846


คณิตประถม : เพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์  ตีโจทย์ให้แตก พิชิตเกรด 4


Super ป.1 (เทอม1+2)

ตะลุยโจทย์ป.1 เทอม 1

สสวท. ประถมต้น

ตะลุยโจทย์ป.1 เทอม 2

: คณิตป.5 ครบทุกเรื่อง

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1

 

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2

Super ป.2 (เทอม1+2)

ตะลุยโจทย์ป.2 เทอม 1

สสวท. ประถมต้น

ตะลุยโจทย์ป.2 เทอม 2

: คณิตป.4 ครบทุกเรื่อง

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1

 

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2

Super ป.3 (เทอม1+2)

ตะลุยโจทย์ป.3 เทอม 1

สสวท. ประถมต้น

ตะลุยโจทย์ป.3 เทอม 2

: คณิตป.3 ครบทุกเรื่อง

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1

ป.3 รอบ 1

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2

Super ป.4 (เทอม1+2)

ตะลุยโจทย์ป.4 เทอม 1

สสวท. ประถมปลาย

ตะลุยโจทย์ป.4 เทอม 2

: คณิตป.4 ครบทุกเรื่อง

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1

สำหรับ ป.4 - ป.5

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2

Super ป.5 (เทอม1+2)

ตะลุยโจทย์ป.5 เทอม 1

สสวท. ประถมปลาย

ตะลุยโจทย์ป.5 เทอม 2

: คณิตป.5 ครบทุกเรื่อง

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1

สำหรับ ป.4 - ป.5

: ฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 2

Super ป.6(เทอม1+2)

Super ป.4-ป.6

ป.6 กวดเข้าม.1

ปรับพื้นฐาน สอบ Gifed

: คณิตป.6 ครบทุกเรื่อง

: ทบทวน ป.4-ป.6 ทั้งหมด

: ห้องพิเศษ สภา/วิเชียร/ร.ร.ชั้นนำ

 

คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1+ คณิตศาสตร์แข่งขันระดับประเทศ

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

: สรุป+โจทย์ เตรียมเข้าม.1

:ลุยโจทย์เข้าม.1 ร.ร.ชื่อดัง

+ พิชิตโจทย์แข่งขันประถม

: โค้งสุดท้าย เข้า ร.ร.ชื่อดัง

+ พิชิตโจทย์แข่งขันประถมยาก

: Gifted เข้า ม.1

+ โจทย์แข่งขันระดับสูง

Pro 1 (สสวท)

Pro 2 (ตะลุยโจทย์สสวท)

Pro 3 (ติดทุกที่)

 

: ลุยโจทย์ สสวท

+ เข้า ม.1 จุฬาภรณฯ รอบ 1

:สสวท คณิต โค้งสุดท้าย

+ เข้า ม.1 จุฬาภรณฯ รอบ 1

: สสวท คณิต รอบ 2

+ เข้าม.1 จุฬาภรณฯ รอบ2

 

คอร์สคณิต สอบแข่งขันระดับประเทศอื่นๆ

TME ป.4

TME ป.5

สสวท. ป.3 รอบ 1

สสวท. สำหรับ ป.4 - ป.5

สสวท. ป.3 รอบ 2 (โค้งสุดท้าย)

สสวท. ป.6 รอบ 2 (โค้งสุดท้าย)

 

คอร์สเรียน ON Demand : สามารถจัดเวลาเรียนได้เอง เรียนซ้ำ เรียนทบทวนได้จนกว่าจะเข้าใจ

ที่สำคัญ!! ไม่ต้องจองเวลาเรียน

                                                                                                                      สมัครด่วนก่อนเต็ม... TEL.  086-568-3846

คณิต KPD : ม.ต้น

คอร์สคณิต ม.ต้น : ตีโจทย์แตก พิชิตเกรด 4+ พิชิตทุกสนามสอบ

Super ม.1 เทอม 1 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Solving ม.1 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.1 เทอม 2 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Solving ม.1 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.2 เทอม 1 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Solving ม.2 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.2 เทอม 2 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Solving ม.2 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.3 เทอม 1 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Super ม.3 เทอม 2 (อัดพื้นฐาน+โจทย์)

Pre King

(สรุปเนื้อหา ม.ต้น + ฝึกตีโจทย์สอบ เข้า ม.4 ทั่วประเทศ)

King 1

(ม.3 สอบ เข้า ม.4  มหิดลฯ +จุฬาภรณฯ+ร.ร. ชื่อดัง)

King 2 (ติดมหิดลวิทย์ / ติดจุฬาภรณฯ)

(ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย ม.3 เข้าม.4 มหิดลฯ+ จุฬาภรณฯ)

King 3 (ติดเตรียมอุดมฯ)

(โค้งสุดท้ายเข้าเตรียมอุดมฯ + มหิดล จุฬาภรณรอบ 2 + ห้องพิเศษ ร.ร. ชื่อดัง)


คอร์สสอบแข่งขันระดับประเทศอื่นๆ

IJSO(โอลิมปิก ม.ต้น)

ตะลุยโจทย์ IJSO สำหรับ ป.6-ม.2

สอวน. (โอลิมปิก เล่ม 1)

ตะลุยโจทย์ โอลิมปิก เนื้อหา ม.ต้น สำหรับ  สำหรับ ม.3-ม.4

คณิต KPD : ม.ปลาย

คอร์สคณิต ม.ต้น : ตีโจทย์แตก พิชิตเกรด 4+ พิชิตทุกสนามสอบ

Super ม.4 เทอม 1

Solving ม.4 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.4 เทอม 2

Solving ม.4 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.5 เทอม 1

Solving ม.5 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.5 เทอม 2

Solving ม.5 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ประยุกต์)

Super ม.6 เทอม 1+2

คอร์ส สอบชิงทุน

คอร์ส โควต้า

คอร์ส Entrance

วิทย์ KPD : ประถม

วิทย์พื้นฐานเข้มข้น พิชิตเกรด 4  + สอบเข้า ม.1 และ สอบแข่งขันระดับประเทศ

วิทย์ ป.1

ตะลุยโจทย์ป.1 เทอม 1

ตะลุยโจทย์ป.1 เทอม 2

วิทย์ ป.2

ตะลุยโจทย์ป.2 เทอม 1

ตะลุยโจทย์ป.2 เทอม 2

วิทย์ ป.3

ตะลุยโจทย์ป.3 เทอม 1

ตะลุยโจทย์ป.3 เทอม 2

วิทย์ ป.4

ตะลุยโจทย์ป.4 เทอม 1

ตะลุยโจทย์ป.4 เทอม 2

วิทย์ ป.5

ตะลุยโจทย์ป.5 เทอม 1

ตะลุยโจทย์ป.5 เทอม 2

วิทย์ ป.6 (เทอม1+2)

สสวท+สอบเข้า ม.1 Step 1

สสวท+สอบเข้า ม.1 Step 2


วิทย์ KPD : ม.ต้น

วิทย์พื้นฐานเข้มข้น พิชิตเกรด 4  + สอบเข้า ม.4 และ สอบแข่งขันระดับประเทศ

วิทย์ ม.1 เทอม 1

ตะลุยโจทย์วิทย์ ม.1 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ยาก)

วิทย์ ม.1 เทอม 2

ตะลุยโจทย์วิทย์ ม.1 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ยาก)

วิทย์ ม.2 เทอม 1

ตะลุยโจทย์วิทย์ ม.2 เทอม 1 (ตะลุยโจทย์ยาก)

วิทย์ ม.2 เทอม 2

ตะลุยโจทย์วิทย์ ม.2 เทอม 2 (ตะลุยโจทย์ยาก)

วิทย์ ม.3 สอบเข้า ม.4 เล่ม 1

วิทย์ ม.3 สอบเข้า ม.4 เล่ม 2



คอร์สเรียน KPD ON Demand :

สามารถจัดเวลาเรียนได้เอง เรียนซ้ำ เรียนทบทวนได้จนกว่าจะเข้าใจ                                          ที่สำคัญ!! ไม่ต้องจองเวลาเรียน



ดาวโหลดโบรชัวร์ คอร์ส KPD On Demand 
คณิต+วิทย์
คลิก






 
 
 

โรงเรียนกวดวิชา KPD Tutor (ครูพี่โด่ง)
30/4 ถ.วิเศษกุล ต.ทันเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง / โทร : 086-568-3846
Copyright © 2014  www.kpdtutor.com(ครูพี่โด่ง)  All rights reserved.
 
   มุ้งลวดจีบ   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เทปปิดกล่อง   อบรมการเจรจาต่อรอง   ผ้าม่านราคาถูก  
เว็บสำเร็จรูป
×