KPD คลับ / รูปภาพ
KPD สาขา
KPD สัญจร


KPD Link การศึกษา
ผู้ชม
วันนี้ 29
เมื่อวาน 40
ทั้งหมด 84,856
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 29
เมื่อวาน 63
ทั้งหมด 115,235
 
อาจารย์ อำนาท  วัฒนกรสิริ  (ครูพี่โด่ง / KPDTutor)
 

ผู้ก่อตั้งและผู้สอน                 

      โรงเรียนกวดวิชา KPD Tutor : Maths on Demand  by ครูพี่โด่ง

      (โรงเรียนสูงส่งเสริมวิชาการ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

      30/4 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000


เบอร์โทรศัพท์                       

      โทร.086-568-3846


ประวัติการศึกษา                   

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สถิติ/คณิตศาสตร์ประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นักเรียนทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี


ประวัติการทำงานและการสอน      

ติวเตอร์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชา KPDTutor (Maths on Demand by ครูพี่โด่ง)

- อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนสอบได้คณิตศาสตร์ O-Net เต็ม 100 ปีล่าสุด

- อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนสอบได้ที่ 1 ของประเทศ

- อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนสอบได้เหรียญทองนานาชาติ

- อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนที่สอบเข้าได้ที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งในระดับม.1 และ ม.4

- อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนที่สอบเข้าได้ทุกที่ทั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

 โรงเรียนบูรณะรำลึกโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนแสงทองวิทยา ฯลฯ

- อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่สอบเข้า ม.4 ได้ทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีล่าสุด

- อาจารย์ผู้ปั้นและผู้สอนคณิตศาสตร์นักเรียนโอลิมปิกปีล่าสุด

- อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์ระดับโอลิมปิก อย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี

- ติวเตอร์รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆ

- อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ติวนักเรียนเตรียมแพทย์ 

- อาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

- อดีตอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อดีตอาจารย์พิเศษภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชา KPD Tutor / Maths On Demand by ครูพี่โด่ง 

จนเป็นที่รู้จักจากลูกศิษย์มากมายทั่วไปเป็นอย่างดี 
 
 

โรงเรียนกวดวิชา KPD Tutor (ครูพี่โด่ง)
30/4 ถ.วิเศษกุล ต.ทันเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง / โทร : 086-568-3846
Copyright © 2014  www.kpdtutor.com(ครูพี่โด่ง)  All rights reserved.
 
   มุ้งลวดจีบ   บริษัทรักษาความปลอดภัย   เทปปิดกล่อง   อบรมการเจรจาต่อรอง   ผ้าม่านราคาถูก  
เว็บสำเร็จรูป
×